EMERGENCIES
The emergency department operates 24 hours a day and is available with full mobile ambulance unit equipment.

Emergency Phone
+30 22860 21728

CHECK-UP
View up check packages we offer at very low prices!

Click here!

DOCTOR VISITS

 

Προς: Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Υπόψη: Προέδρου κ. Μιχάλη Γιαννακού
              Γεν. Γραμματέα κ. Χρήστου Παπαναστάση

Με έκπληξη και αγανάκτηση λάβαμε γνώση του από 26.9.2016 δελτίου τύπου σας, το οποίο, κατά το μέτρο που μας αφορά, βρίθει συκοφαντικών και δυσφημιστικών ισχυρισμών.

Οι αναφορές σας σε "παράνομες αεροδιακομιδές", σε "επιβάρυνση του κόστους των αεροδιακομιδών, ύψους 10.000 ευρώ από το κράτος", σε "ψάρεμα ασθενών", σε "παράνομη αεροδιακομιδή τουρίστριας" καθώς και ο χαρακτηρισμός του Πολυϊατρείου μας ως "μαγαζί", προσβάλλουν βάναυσα όχι μόνον τη φήμη μας και την προσωπικότητα του ιατρικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού μας, αλλά και την προσφορά μας στο νησί της Σαντορίνης, το οποίο, πριν την ίδρυσή μας δεν διέθετε καν αξονικό τομογράφο.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία, βεβαίως, γνωρίζετε πολύ καλά και σκοπίμως αποκρύπτετε, σας γνωρίζουμε, ως μη έδει, ότι οι όποιες αεροδιακομιδές ασθενών δεν επιβαρύνουν το Κράτος ούτε με ένα ευρώ, καθώς το κόστος τους, όπως και το κόστος νοσηλείας του ασθενούς, καλύπτεται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία του ασθενούς. Αντιθέτως, το Κράτος επιβαρύνεται καθημερινά με εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και με εκατομμύρια ευρώ, από τις αεροδιακομιδές ασθενών από Δημόσια σε Δημόσια Νοσοκομεία, όπως π.χ. το Νοσοκομείο Σαντορίνης, λόγω ανεπάρκειας των νοσοκομείων αυτών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους ασθενείς. Επιπλέον, οι αεροδιακομιδές αποφέρουν στο Κράτος σημαντικά έσοδα, καθώς υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ 24%, πράγματα που απ’ ό,τι φαίνεται δεν σας απασχολούν.

Περαιτέρω, οι εν λόγω αεροδιακομιδές, το κόστος των οποίων επ’ ουδενί ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, όπως ψευδώς αναφέρετε, είναι απολύτως νόμιμες. Μπορεί να σας ενοχλεί το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν καταλήγουν στα δημόσια Νοσοκομεία, αλλά, σε περίπτωση που σας διαφεύγει, εδώ και πολλές δεκαετίες, στη Χώρα λειτουργούν και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα, τα οποία απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, καταβάλλουν φόρους και παρέχουν υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους συνανθρώπους μας, χωρίς να επιβαρύνουν με μυθικά ποσά τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων Νοσοκομείων.

Τέλος, χαρακτηρισμοί όπως "ψάρεμα ασθενών" και "μαγαζί" εκτός από ψευδείς και ως εκ τούτου συκοφαντικοί και δυσφημιστικοί, μαρτυρούν το ήθος και τις αντιλήψεις των συντακτών του επίμαχου δελτίου τύπου, οι οποίοι δεν φαίνεται να ενοχλούνται από το γεγονός ότι το Πολυϊατρείο μας υποχρεώθηκε να υποβάλει ασθενή του Νοσοκομείου Θήρας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας, με την εντολή και την παρουσία αστυνομικών, επειδή το ανωτέρω Νοσοκομείο δεν διαθέτει αξονικό τομογράφο. Αποφασίζομεν και διατάσσομεν…

Από το περιεχόμενο του ανωτέρω δελτίου τύπου είναι προφανής τόσο η άγνοιά σας για βασικά ζητήματα του χώρου της υγείας, τον οποίον δήθεν υπερασπίζεσθε, όσο και η ιδεολογική εμμονή σας σε παρωχημένους διαχωρισμούς, τους οποίους η Κοινωνία έχει προ πολλού αποδοκιμάσει.

Μην ξεχνάτε πως είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, κάθε Νοσοκομείο έχει ως ύψιστο καθήκον την περίθαλψη του ασθενούς. Η εποχή του "καλού δημόσιου" και του "κακού ιδιώτη" έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οφείλετε, επομένως, να επιδεικνύετε τουλάχιστον σεβασμό στους χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα της Υγείας και εν τέλει στους χιλιάδες των συνανθρώπων μας, οι οποίοι καθημερινώς επιλέγουν να νοσηλευθούν σε ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα, πολλά από τα οποία, μάλιστα, είναι συμβεβλημένα με το Κράτος.

Κατόπιν τούτων, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε άμεσα και εγγράφως τα όσα συκοφαντικά και δυσφημιστικά αναφέρετε στο ανωτέρω από 26.9.2016 δελτίο τύπου και παραλείψετε στο μέλλον οποιαδήποτε αναφορά στο Πολυϊατρείο μας, διαφορετικά θα ασκήσουμε τα νόμιμα για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που έχουμε υποστεί από την ανωτέρω συμπεριφορά σας.

Για το Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Θήρας
         Γεώργιος Αλ. Παπαγιαννόπουλος

Santorini Central Clinic

Central Clinic of Santorini is an innovative Diagnostic and Treatment Center, located in Fira, the Capital of Santorini. It has been founded by a team of experienced doctors, providing high quality medical services, with dignity, respect and responsibility. The highly trained and experienced personnel is 24 hours a day, 7 days a week, on duty, for prevention, early diagnosis and treatment of every patient.hot clinic

All departments of CENTRAL CLINIC OF SANTORINI are highly technologically equipped, in order to provide health services, responding to the patient’s needs in the most effective way. Especially, the laboratory and the radiology departments are equipped with the unique in Greece, system PACS, which can transmit the results of every test-even the pictures, videos themselves everywhere in the world so that the doctor of your choice can get involved in the diagnostic ant therapeutic procedure in real time, wherever he might be.

Embracing human, having as our sole responsibility to protect the most valuable asset. The health. Those who serve in Central Clinic of  Santorini  prioritize you and your health.

 

Newsletter

Contact

mapFira, Santorini, 84700

map+30 22860 21728

Follow Us