Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας
Το ωράριο λειτουργίας είναι 09:00 – 17:00 και λειτουργεί μόνο με την παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου.

CHECK-UP
Δείτε τα πακέτα check up που σας προσφέρουμε σε πολύ χαμηλές τιμές! Κάντε κλικ εδώ!

Ειδικό διαγνωστικό τεστ ανίχνευσης του ιού H1N1, μέσω φαρυγγικού δείγματος.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

 

logo

CHECK-UP 1 CHECK-UP 2
CHECK-UP 3
CHECK-UP 4
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CRP CRP CRP CRP
ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΝΑΤΡΙΟ ΝΑΤΡΙΟ ΝΑΤΡΙΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΛΙΟ
  ΣΙΔΗΡΟ   ΣΙΔΗΡΟ ΣΙΔΗΡΟ ΣΙΔΗΡΟ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
PSA (ΑΝΤΡΕΣ) PSA (ΑΝΤΡΕΣ) PSA (ΑΝΤΡΕΣ) PSA (ΑΝΤΡΕΣ)
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ   ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL   HDL HDL HDL
LDL LDL LDL LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT SGOT SGOT SGOT
SGPT SGPT SGPT SGPT
γGT   γGT γGT γGT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
APTT APTT APTT APTT
INR INR INR INR
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
      ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ + ΗΚΓ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ + ΗΚΓ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ + ΗΚΓ
          ECΗO ΚΑΡΔΙΑΣ (TRIPLEX) ECΗO ΚΑΡΔΙΑΣ (TRIPLEX)
      TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ
ΧΡΕΩΣΗ: 50€ ΧΡΕΩΣΗ: 100€ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ: 150€ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ: 190€

Newsletter

Επικοινωνια

mapΦηρά Σαντορίνης, 84700

map+30 22860 21728


ΓΕΜΗ: 115997638000

Ακολουθηστε μας